• Genom forskning och utveckling,

  minskar ambulanssjuksköterskor på vårdlidande och väntetider. Läs mer om pågående studier och projekt.

  Läs mer
 • Stöd oss i vårt arbete,

  för en bättre och säkrare ambulanssjukvård. Bli medlem i Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor.

  Läs mer
 • Kompetensbeskrivning

  glöm inte att du kan ladda hem din kompetensbeskrivning på ambssk.se

  Läs mer
 • Stöd oss i vårt arbete,

  som företagsmedlem. För några få pengar kan Ni som organisation eller företag känna er stolta över att vara med och bygga upp framtidens ambulanssjukvård!

  Läs mer
 • Ambulanssjuksköterskor hjälper stora som små,
  Ambulanssjuksköterskor hjälper stora som små,

  genom hela livet.

 • Årets Magister
  Årets Magister

  Nominerat till priset Årets Magister 2015, vinnaren får ett pris på 10 000kr. Skicka in nomineringen till charlott.ek@ambssk.se.

 • Ambulanssjuksköterskor räddar liv!

  Läs om hur det är att vara ambulanssjuksköterska och vad vi gör i Sverige för att förbättra din ambulanssjukvård.

  Läs mer
 • Erbjudanden för medlemmar

  genom ditt medlemskap i RAS hjälper du inte bara ambulanssjukvården att bli bättre, du hjälper även dig själv till bra priser på bland annat hotell och gym.

  Läs mer
Fel
 • Ett fel uppstod vid laddning av flödesdata

Kompetensbeskrivningen för specialistutbildad ambulanssjuksköterska

Kompetensbeskrivningen för specialistutbildad ambulanssjuksköterska skall svara upp mot de riktlinjer som Socialstyrelsen ställer på en kunskaps baserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård. Kompetensbeskrivningen är speciellt viktig för att tydliggöra professionens ansvar och uppgifter mot patienter,vårdgivare och samhället.

Den specialistutbildade ambulanssjuksköterskans arbete omfattar International Council of Nurses etiska kod med fyra grundläggande ansvarsområden; att främja hälsa; att förebygga sjukdom; att återställa hälsa samt att lindra lidande (Svensk Sjuksköterskeförening,2008). Även World Health Organization:s dokument om patientsäkerhet (WHO, 2009) samt värdegrund för sjuksköterskor (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010) är vägledande för specialistutbildade ambulanssjuksköterskor. Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska reglerar enbart grundutbildade sjuksköterskors arbete (2005).

Föreliggande kompetensbeskrivning beskriver det unika i kompetensområdet för ambulanssjuksköterskor med specialistsjuksköterskeexamen (SFS, 2006:1053) och ersätter SOSFS 1997:18. Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård är ett reglerat yrke med skyddad yrkesbeteckning inom hälso- och sjukvård (SFS, 2001:319; SFS 2010:659, 4 kap. 9 §).


Har du frågor kring kompetensbeskrivningen kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Innehåll

Molnet

google.com